Velkommen til

Friskolen Karup er opstået på baggrund af et ønske om at have en lokal skole med afsæt i de frie skolers traditioner og grundværdier. I efteråret 2017 opstod initiativgruppen bag Friskolen Karup, og efter friskolens stiftende generalforsamling i februar 2020 tog bestyrelsen over. Begge grupper har arbejdet for et fælles mål, nemlig at åbne dørene for Friskolen Karup i august 2020. Vi er en lille ny friskole som tilbyder undervisning for 0.-9. klasse. Vi prioriterer nærvær og et trivsels stærkt miljø. Vi har fornuftige klassestørrelser og ønsker at afspejle samfundets forskelligheder. Friskolen Karup er en fri grundskole, som i sit værdigrundlag og hele tanken om at drive skole, er inspireret af de Grundtvig-Koldske skoletanker. Hos os er et stærkt fællesskab omdrejningspunktet for elevernes skoledag. I fællesskabet er der plads til at være sig selv.Vi finder det vigtigt, at eleverne og personalet får mulighed for at udvikle sig personligt, fagligt og socialt. Dette skal ske i et samspil mellem livslang læring og ansvaret for eget og andres liv.

Friskolen Karup er en skole med trygge rammer, medindflydelse og nærværende voksne. Vi arbejder med positive forventninger, gensidig tillid og en anerkendende tilgang. Vores hverdag er præget af bevægelse og brug af den omkringliggende natur, som er med til at skabe en spændende og inspirerende undervisning, hvor elevernes nysgerrighed og undren vækkes. Undervisningens fornemmeste opgave er at give eleverne lyst til at lære og fortsat opmuntre til livslang læring. 

På Friskolen Karup har vi fokus på det hele menneske – dannelse og uddannelse. Her udvikler vi robuste, positive og livsduelige børn og unge, som er klar til fremtiden som ansvarsbevidste og engagerede medborgere. Hos os går “du” og fællesskab hånd i hånd. Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.