Fripladstilskud til skolepenge

Fordelingssekretariatet er den offentlige instans, der fordeler tilskud til alle friskoler i Danmark. Der kan ydes tilskud til både skolepenge og SFO-betaling. Prisen sættes i forhold til eventuelle søskende på skolen og bopæls-forældres indkomst året før skolestart. Puljen – såvel som de enkelte bevillinger – kan variere meget fra år til år, og der er ikke tale om friplads, men derimod et engangstilskud til det pågældende skoleår. Alle er velkomne til at søge.  

Ansøgningsskemaet incl. vejledning mailes til alle forældre på skolen i august måned hvert år og kan hentes i papirform på skolen. 

Ansøgningsskemaet afleveres på friskolen senest den 5. september. Efter denne dato kan der ikke længere ansøges om tilskud til friplads for skoleåret. Behandlingen af de indkomne ansøgninger forventes tilendebragt primo februar samme skoleår. Herefter får ansøgerne besked og evt. tildelt fripladstilskud udbetales.  For yderligere oplysninger eller spørgsmål er man velkommen til at henvende sig til skolen.