Forældresamarbejde

Friskolen Karup er en forældrebåret skole. Det giver jer som familie mulighed for sammenhold, oplevelser og indflydelse. Samtidig stilles der krav om, at I som forældre tager ansvar og deltager i skolelivet. At vælge Friskolen Karup forpligter ind i fællesskabet. 

Her prioriterer vi samarbejdet mellem skole og hjem højt, og den personlige kontakt er vigtig for os. Vi har derfor skole-hjem-samtaler to gange årligt (en i efteråret og en i foråret), hvor vi sidder sammen og taler om barnets trivsel og udvikling, både fagligt og socialt.

Hvert år ved skoleårets begyndelse holder vi forældremøder i hver gruppe.   

Forældre er altid velkomne til at deltage i undervisningen. Derudover inviterer skolen aktivt til tidspunkter, hvor eleverne skal fremvise forskellige ting f.eks. i forbindelse med en emneuge. Desuden vil der være bedsteforældredage. Vi vil gerne gøre brug af forældre og bedsteforældre f.eks. i forbindelse med emneuger, lejrture, virksomhedsbesøg, fortælling og vidensdeling.

Det forventes af jer som forældre på Friskolen Karup at:

  • I er engagerede i det store forpligtende fællesskab på hele skolen

  • I på en positiv måde medvirker til børnenes faglige og sociale udvikling

  • I deltager i forældremøder og skole-hjem-samtaler

  • I holder jer orienteret om nyheds- og informationsstrømmen fra skolens side

  • I deltager i forældrerengøringen af skolen efter turnusordningen, som offentliggøres ved skoleårets start 

  • I deltager i 2 årlige arbejdsdage 

  • I som familie er positiv ambassadør for skolen og er loyal over for skolens værdier 

På Friskolen Karup er vi fælles om det gode børneliv, som er fyldt med glæde, trivsel, nærvær, faglighed og fællesskab.