Vedtægter

Her kan du læse Friskolen Karups vedtægter, som er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 29. januar 2020.

Offentliggørelsen på hjemmesiden fandt sted d. 2. maj 2020.