Undervisningsmiljøvurdering

På Friskolen Karup anvender vi værktøjet “klassetrivsel” i vores vurdering af elevernes trivsel. To gange årligt holder vi skole-hjem-samtaler hvor der tages udgangspunkt i denne måling og en vurdering af elevernes faglige udvikling. Derudover er skolen forpligtet på at lave en UVM – en undervisningsmiljøvurdering hvert 3. år. Vi har valgt at bruge undervisningsministeriets trivselsværktøj. Her er mulighed for at lave en samlet kortlægning af elevernes trivsel og undervisningsmiljø. En vurdering af de samlede resultater ses i UMV skemaet herunder.