Tilsynsførende

Beslutningen om, hvorvidt skolen skal gennemføre selvevaluering, eller om forældrekredsen skal vælge en eller flere eksterne, certificerede tilsynsførende træffes i fællesskab af bestyrelsen og forældrekredsen. Derfor er der ikke truffet beslutning om dette på nuværende tidspunkt.