Skoledagens forløb

Skolens formål og værdier skal kunne mærkes i vores måde at drive skole på. Det, vi inderst inde tror på, skal leves ud, så det mærkes og opleves i hverdagen, undervisningen og de anderledes dage – kort sagt, i alt det vi gør.

Skoledagens rytme på Friskolen Karup

Kl. 6.15: Morgen-SFO åbner

Kl. 8.00 – 8.10: Godmorgen i grupperne

Kl. 8.10 – 8.30: Fælles morgensamling for elever, de voksne på skolen samt de forældre, der har lyst og mulighed

Kl. 8.30 – 9.30: Undervisning i grupperne

Kl. 9.30 – 9.50: Fordybelse (læsning og formiddagsmad)

Kl. 9.50 – 10.10: Pause

Kl. 10.10 – 11.25: Undervisning i grupperne

Kl. 11.25 – 11.45: Frokost

Kl. 11.45 – 12.10: Pause

Kl. 12.10 – 13.15: Undervisning i grupperne

Kl. 13.15 – 13.25: Pause

Kl. 13.25 – 14.10: Undervisning for de ældste elever (ca. 2 dage om ugen)

Kl. 13.15 – 16.45: (Fredag 15.45) SFO for 0. – 4. klasse

For de ældste elever er der mulighed for at blive på skolen, når deres undervisning slutter, men der vil ikke været noget tilbud om pasning. De vil få tildelt et område, hvor de må være. En voksen vil komme forbi 1-2 gange i løbet af eftermiddagen. Tilbuddet gælder efter devisen “frihed under ansvar”.