Skoledagens forløb

Skolens formål og værdier skal kunne mærkes i vores måde at drive skole på. Det, vi inderst inde tror på, skal leves ud, så det mærkes og opleves i hverdagen, undervisningen og de anderledes dage – kort sagt, i alt det vi gør.

Skoledagens rytme på Friskolen Karup

Kl. 6.15: Morgen-SFO åbner

Kl. 8.00 – 8.30: Fælles morgensamling

Kl. 8.30 – 9.30: Undervisning i grupperne

Kl. 9.30 – 9.50: Fordybelse (læsning og formiddagsmad)

Kl. 9.50 – 10.10: Pause

Kl. 10.10 – 11.25: Undervisning i grupperne

Kl. 11.30 – 11.50: Frokost

Kl. 11.50 – 12.10: Pause

Kl. 12.10 – 13.15: Undervisning i grupperne

Kl. 13.15 – 13.25: Pause

Kl. 13.25 – 14.10: Undervisning for de ældste elever én dag om ugen

Kl. 13.15 – 16.45: (Fredag 15.45) SFO for 0. – 4. klasse

For de ældste elever er der mulighed for at blive på skolen, når deres undervisning slutter, men der er ikke noget tilbud om pasning. De må være på visse områder af skolen. En voksen vil komme forbi 1-2 gange i løbet af eftermiddagen. Tilbuddet gælder efter devisen “frihed under ansvar”.