Om os

SFO-tid er børnenes fritid. Derfor skal vi sikre en indholdsrig tid, hvor der er plads til at grine, snakke, slappe af og udvikles i fællesskabet. I SFO’en arbejder vi med udgangspunkt i det enkelte barn. Vi skaber rum til, at børnene kan være aktive deltagere i planlægning af både spontane og planlagte aktiviteter, som de voksne kan igangsætte eller vejlede undervejs i processen. Vi skaber rum for børnene, hvor de kan fordybe sig i aktiviteter og lege med andre børn, og derved understøtter vi børnenes udvikling både personligt og socialt. Fællesskabet i SFO’en er med til at styrke børnenes relationer på tværs af alder og køn, samt med de voksne. 

De voksne i SFO’en vil være kendte ansigter, som også vil deltage i noget af undervisningen. Derved skabes der trygge rammer og en sammenhæng mellem skole og SFO-tid. Dette kan give mulighed for lektiehjælp til de børn, der har behov. I SFO’en har vi tid til at lege. Legen er et af de læringsmiljøer, hvor børn lærer og udvikler sig mest. Endvidere er det vigtigt for børns udvikling, at de har mulighed for at fantasere, skabe nyt og fordybe sig. Vi tror på, at det gør børn nysgerrige, robuste, sociale og ikke mindst glade. Igennem legen udvikles også venskaber. Vi prioriterer legen højt, både børnenes egen leg og den leg, hvor de voksne vejleder eller sætter rammerne. Derfor ønsker vi at skabe gode betingelser for legen og har stor fokus på, at der er en sund legekultur i SFO’en.

I SFO’en vil vi have en fast udedag om ugen; det kan være leg på plænen, en tur i skoven og klatre i træer, en tur til søen og fiske samt udeliv med bål – kun børnenes og de voksnes ideer sætter grænserne for aktiviteterne. Det at komme ud, hvor der er højt til loftet, pirrer vores sanser og nysgerrighed. Vi ønsker at skabe et rum, hvor der er plads til at følge larven fra puppe til sommerfugl, lave eksperimenter, som f.eks. sne ud af en ble eller høre regnormens dans.

Hver dag planlægges der forskellige aktivitetstilbud, som børnene kan deltage i. Aktiviteterne vil variere fra bevægelse og idræt, kreativ og musikalsk udfoldelse, udeliv, brætspil, pandekagebagning og andet, som børn og voksne i fællesskab har lyst til at lave sammen. I SFO’en lægges der vægt på det tværfaglige samarbejde med forældre, lærere og andre berøringsflader omkring det enkelte barn. Vi skal i samarbejde med forældrene give børnene en endnu bedre hverdag. Vi vil møde forældrene med åbenhed og respekt, og forældre bliver inddraget som aktive dialog- og samarbejdspartnere.