Indskrivning

Her kan du læse om, hvordan du skriver dit barn op, indskrivelsespolitik og udmeldelse samt finde indskrivingsblanketten til print.

Udmeldelse: Såfremt skoleforløbet fra 0.-9. klasse ønskes afbrudt, sker det ved en skriftlig udmeldelse af eleven per mail til skolelederen. Udmeldelse skal ske med 2 måneders varsel til den første i hver måned. (eks.  udmeldelse den 17. maj, så træder udmeldelsen i kraft 1. august og betalingen stopper).