Ud i Naturen: På Friskolen Karup bruger vi naturen som et vigtigt læringsrum. Vi ønsker at udnytte de mange muligheder for læring med hjerne, hjerte og krop, som det “højtloftede klasseværelse” giver. Vi flytter regelmæssigt undervisningen ud i naturen, hvor der vil blive arbejdet enkeltfagligt eller tværfagligt med temaer. Under alle omstændigheder hænger undervisningen i naturen og skolen sammen, så oplevelser, erfaringer og refleksioner komplementerer hinanden. Det at flytte undervisningen ud i skoven, på engen, ved åen og i grøftekanten giver anledning til at røre sig, bruge sine sanser og udvikle sine sociale- og relationelle evner. For os er det vigtigt, at børnene oplever naturen gennem de fire årstider, da elevernes verden og viden udvides, når spontanitet og nysgerrighed bliver sat i spil.