Trivsel: På Friskolen Karup er der plads til forskellighed. Alle har værdi i sig selv. Selvværd og selvtillid udvikles i et anerkendende miljø og i et positivt fællesskab med gensidig respekt for hinanden. Hos os vil vi skabe et miljø, hvor der er tryghed for alle, så alle har grundlag for at  trives. 

For os er trivsel alfa og omega for, at den enkelte elev kan lære og udvikle sig både fagligt og socialt. Derfor lægger vi stor vægt på, at eleverne udviser omsorg og respekt for hinanden. Her har vi fokus på at se alt det gode, børnene er og gør og inspirere dem til at være og gøre endnu mere af det!