Livsduelighed: På Friskolen Karup arbejder vi for at skabe livsduelige børn og unge. Vi ønsker at styrke samspillet mellem elevernes personlige, sociale og faglige kompetencer. Med udgangspunkt i deres hverdag vil eleverne møde motiverende og vedkommende undervisning, der bidrager til deres almendannelse og til at blive engagerede og aktive borgere i fremtidens samfund. Dette kan også være med henblik på praktiske udfordringer, som de vil møde i livet som at kende klokken og at lave en præsentation for andre.

Den enkelte elevs livsduelighed afhænger af evnen til at håndtere udfordringer, indgå i fællesskaber, fungere alene og at udvikle sig i mødet med omverdenen på en konstruktiv måde. Vi ønsker, gennem relevant undervisning og med en anerkendende tilgang, at lade eleverne få oplevelsen af at kunne vokse og udvikle sig i trygge rammer. 

Vi bidrager til dannelsen af og drager omsorg for det hele menneske, ved at lade hverdagen have værdi – mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er også dage, der skal huskes og bibringes glæde.