Fællesskab: På Friskolen Karup er individet i fællesskabet og fællesskabet for individet altafgørende. Den ene står ikke foruden den anden! Hos os indgår både børn, forældre og medarbejdere i et stort og nært fællesskab på tværs af hele skolen. Det er vigtigt for os, at vores elever føler sig trygge, værdifulde samt oplever nærvær og glæde i samværet med sig selv og i fællesskab med andre. 

På Friskolen Karup er der plads til forskellighed. Alle har værdi i sig selv. Den gode læring sker i et anerkendende og positivt samspil med andre – et gensidigt forpligtende fællesskab, der lægger stor vægt på, at både børn, forældre og medarbejdere udviser omsorg og respekt for hinanden.  Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi det hele.