Bevægelse: På Friskolen Karup er bevægelse en vigtig del af undervisningen. Kroppen husker sammen med hjernen, når vi bevæger os i undervisningen. Når krop og hjerne husker og lærer sammen, styrkes evnen til at lagre læringen. Aktiviteterne i fagene skal involvere kroppen og sanseapparatet. Det kan være hentediktat, stafetter med engelske gloser, hoppe tabeller og bogstav-løb. 

Vi lægger vægt på at bruge kroppen – motorik og motion – som løftestang for styrkelsen af elevernes læringskompetence og undervisningens kvalitet. Videnskaben viser, at fysisk aktivitet forbedrer børns hukommelse og bidrager til deres læringsparathed.  Vi ønsker, at eleverne skal opleve fornuften og glæden ved at bevæge sig og dyrke idræt som en naturlig del af hverdagen.